Vedlagt finner du medlemsavtalen til Oslo Cheer Klubb Galaxy