Innkalling til årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 2023

Publisert av Hanne Holm-Lunder Markussen den 01.03.23.

 

Innkalling til årsmøte 2023

Vi kaller herved inn til ordinært årsmøte i Oslo Cheer team Galaxy 2023.

Tid: 30. mars 2023 kl 18.00

Sted: Teams el Kafeteriaen i Frydenberg skole (vi kommer tilbake til form)

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap
 10. Behandle forslag
 11. Fastsette medlemskontingent
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Valg

Vi ber om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til galaxyhanne@gmail.com senest 20. mars.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Alle dokumenter til årsmøtet vil bli sent ut via mail senest 1 uke før årsmøtet.