Vi fortsetter som "vanlig" - ingen endringer

Vi fortsetter som "vanlig" - ingen endringer

28.10.20 00:40 av Hanne A Holm-Lunder Markussen

Byrådet har innført nye tiltak mot smitte og spredning av koronaviruset i Oslo. Dette endrer ikke regelverket eller begrensningene for idrettslig aktivitet, men det påvirker mulig publikumsantall innendørs: Den maksimale grensen er nå 20 personer dersom det ikke er faste sitteplasser under hele arrangementet. - Vi er svært glade for at idrettens aktiviteter i Oslo kan fortsette innenfor tidligere vedtatte smittevernregler, og retter en stor takk til alle særidretter og idrettslag som lever opp til myndighetenes bestemmelser og gir oss kommunens tillit til å videreføre aktivitetsnivået, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke.

Les mer

Kategorier