1.     Oslo Cheer Team Galaxy er et privat idrettslag som deltar i konkurranser og holder opptredener for å fremme cheerleading som sport nasjonalt og internasjonalt. Klubben er ikke tilknyttet andre idrettsklubber, men er kun konkurranse- og showbasert.

2.     Formål: Å representere Oslo Cheer Team Galaxy ved å konkurrere og delta på diverse opptredener og konkurranser med riktig spirit og holdninger.

3.      Alle medlemmer plikter å følge lover og regler i h.t. NIF og NAIF/NCC. Mere informasjon om dette finner du på NIFs og NAIFs hjemmesider.

4.     Alle medlemmer skal behandle hverandre med respekt. Miljøet og holdninger er veldig viktig i Galaxy! Mobbing, baksnakking eller grov munnbruk er uakseptabelt.

5.     Innmelding og utmelding av klubben skal skje skriftlig. Ved innmelding forplikter man seg til å betale treningsavgift og medlemsavgift. Utøvere over 12 år er også forpliktet til å betale lisens til forbundet. Avgifter og lisenser blir ikke refundert selv om utøver slutter i løpet av semesteret. Støttemedlemmer betaler kun medlemsavgift.

6.     Utøver/foresatte må selv kjøpe konkurransedrakt, de er også ansvarlig for at utøver ser presentabel ut under konkurranse, oppvisning etc. Med drakt menes topp, shorts (skjørt), Cheer sko (hvite) som bestilles online eller kjøpes på konkurranser, sokker og sløyfe etter avtale. OCT Galaxy er behjelpelig med bestilling av drakt og sløyfe

7.     Klubben er pålagt av Oslo Kommune/Bymiljøetaten/ divisjon idrett til å ha tilsynsvakt under trening i Frydenberghallen. Alle foreldre/foresatte vil få til delt en til to vakter à ca 2 timer pr semester med forpliktet oppmøte. OCT Galaxy vil avholde hallvaktopplæring, og det er svært viktig at foreldre/foresatte stiller på opplæringen.

8.      Det blir arrangert dugnader hvor inntektene går til klubben og/eller det enkelte lags turkasse, samt dugnader der inntekten går direkte til den enkelte utøver. Alle medlemmer og/eller deres foresatte/pårørende er forpliktet til å stille på dugnad. Medlemmer som ikke stiller på dugnad kan i enkelte tilfeller kjøpe seg ut. Se egen prosedyre for dette.

9.      Alle utøvere forplikter seg til å følge oppsatte treningstider. Fravær skal meldes til trener så tidlig som mulig. For konkurranselagene og lagene som deltar på oppvisning må det påregnes ekstratrening som også er obligatorisk. Under oppkjøring til konkurranser/oppvisning er det kun sykdom eller andre alvorlige hendelser som er gyldig fraværsgrunn.

10.  Alle utøvere skal stille på trening i egnet treningstøy og cheersko. Utøvere med langt hår skal ha dette oppsatt. Alle smykker skal tas av, og piercing og lignende må tapes før trening.

11.  Det er ikke tillatt å røyke, snuse, nyte rusmidler, eller tygge tyggegummi mm. under trening, oppvisning, konkurranser med eller uten drakt, treningsdress eller i andre effekter med Galaxy logo.

12.  Det er ikke lov å nyte alkohol 2 uker – i oppkjøringen – før en konkurranse. Det er ikke anledning til å nyte alkohol dagen før trening.

13.  Brudd på disse reglene kan få konsekvenser ved laguttak og kan i verste fall medføre eksklusjon.