Munnbind

Munnbind

Publisert av Heidi Elisabeth Mæland den 06.11.20.
Vi innfører bruk av munnbind for samtlige av våre trenere fra og med 07/11/2020 for å holde både disse og våre utøvere trygge i tiden som kommer.  Per i dag er det ikke snakk om munnbind på utøvere under trening. 
Vi minner om god håndhygiene, og nulltoleranse for syke utøvere i hallen.