Cheerleading er en konkurranseidrett der lagene konkurrerer mot hverandre med koreograferte show. Rutinene inneholder blant annet dans, pyramider, kast, heiarop, hopp, akrobatikk og spesielle armbevegelser/motions. Cheerleading er en lagidrett der alles innsats vektes like høyt og synkrone bevegelser og timing er viktig. Hvordan elementene utføres er vesentlig. En cheerleader skal alltid smile, vise spirit, styrke og energi som skal smitte over på publikum. Hver rutine bedømmes av et dommerpanel.

Hvert lag konkurrerer i lagets egen drakt, med sløyfe i håret og med cheersko. Dette eies av det enkelte medlemmet. Se mer informasjon om utstyr her.

Alle utøvere på et lag er like viktige, noe som fordrer oppmøte på treninger. På en del av lagene våre kreves det ingen forkunnskaper for å begynne, mens på andre er det uttak. Les mer om de enkelte lagene og forkunnskaper som trengs, under fliken "Lagene".

Kategorier det konkurreres i:

·       Cheer All Female = lag bestående kun av jenter, opptil 24

·       Cheer Coed = lag bestående av både gutter og jenter, opptil 24

·       Partner Stunt = en gutt og en jente utfører diverse stunt, kast og løft

·       Group Stunt = en mindre stuntgruppe

Regler:

I konkurranse kan lagene få opp til 100 poeng. Rutinene utføres foran et panel bestående av fem dommere. Hver av dommerne kan gi opp til 100 poeng hver, høyeste og laveste dommerresultat strykes og resterende poengsummer slås sammen til endelig poengsum.

I cheerkategoriene gis det blant annet poeng for:

·       Vanskelighetsgrad og gjennomføring på pyramider og stunt/kast

·       Synkronitet og formasjoner

·       Turn og akrobatiske elementer

·       Dans, obligatoriske hopp og spesielle armbevegelser

·       Hurtighet og flyt i overføringer fra ett moment til et annet

·       Totalt uttrykk, energi og styrke