Hvor mange konkurranser/oppvisninger deltar man på?

Dette vil variere ut fra hvilket lag man går på. Under fliken "Lagene" vil du finne estimerte konkurranser/oppvisninger for de enkelte lagene. Her finner du estimerte kostnader per konkurranse. 

 

Hva koster det å være medlem?

Treningsavgiften varierer etter hvilket lag du går på. Alle priser vil du finne her.

I tillegg til treningsavgift betales en lisens som vi i OCT Galaxy løser og så fakturerer det enkelte medlem. Lisensen varierer ut fra alder. For Youth-, Junior- og seniorutøvere dekker lisensen en grunnforsikring i tillegg til en avgift til NAIF som går til å dekke utvikling internt i Forbundet. For mini og peewee, som er dekket av forsikring via NIF, dekker aktivitetslisensen kun utvikling internt i Forbundet. Lisensene er ikke frivillige. 

 

Vi sliter med å betale treningsavgiften. Hva skal vi gjøre?

I OCT Galaxy mener vi økonomi ikke skal være en grunn til at barnet/ungdommen ikke skal kunne delta på idrett/konkurranser/turer. Hos oss kan du utsette fristen, dele opp fakturaen og vi kan hjelpe med å søke bydelen/kommunen barnet tilhører om støtte. Send en mail til medlem@octgalaxy.no for informasjon. 

 

Hva trenger vi av utstyr?

For oversikt over hva man trenger av utstyr, finner du mer om herMerk at vi både har en bank for brukte cheersko, og en kurv i matterommet for "bytte av treningstøy". 

 

Hvordan er det med dugnader i OCT Galaxy?

Hver sesong har vi èn salgsdugnad for hele klubben. Vi velger å kjøre denne dugnaden for å kunne holde prisene våre så lave som overhodet mulig. Ønsker man ikke å selge produkter, kan man "kjøpe seg ut" med en pris som tilsvarer økningen i prisen som ville ha tilkommet.

 

I tillegg har vi PeeWee Star Open i november  som er klubbens eget arrangement. Her må alle foreldre regne med å delta 3-5 timer med dugadsjobbing. Arbeidsoppgaver for de enkelte lag sendes ut av lagleder i god tid før arrangementet. 

I forbindelse med konkurranser og turer for junior og senior arrangerer vi også frivillige dugnader der all fortjeneste går til fradrag til den enkeltes tur/konkurranse. Merk at disse dugnadene er 100% frivillige å delta på, og er noe vi gjennomfører kun for å holde den enkeltes kostnad nede. Opptjente dugnadspenger vil ikke bli utbetalt om man velger å slutte, men går da tilbake inn i laget.