Lagledere

Lagledere er styrets og trenernes hjelpende hender. De er med og organiserer prøvetreninger for nye medlemmer, og er med lagene på konkurranser og turer.

Alle våre lagledere har vist politiattest.

 

profilbilde
Jenni Lia
Lagleder Black
profilbilde
Kristine Ohma
Lagleder Black
profilbilde
Daniel Bekkevold
Lagleder Blackout
profilbilde
Anne Cathrine Dolva Essebaggers
Lagleder Gold
profilbilde
Benedikte Hildegaard Essebaggers
Lagleder Gold
profilbilde
Tonje Elisabeth Dominguez
Lagleder Shine
profilbilde
Trine Wiese
Lagleder Shine
profilbilde
Cathrine Klem
Lagleder Silver
profilbilde
Aage Stangeland
Lagleder Steel
profilbilde
Live Kristiane Skarvang
Lagleder Thunder
profilbilde
Bjørg Sollien
Lagleder White