Klubben er i vekst og har dermed en stadig økende utøvermasse, og med det et økt antall trenere.

Målet med sportslig utvalg er å kunne bidra til bedre dialog mellom styret, trenere, foreldre og utøvere, samt å kunne sikre en stabil sportslig utvikling. Utvalget består av en kombinasjon av trenere, utøvere, foresatte og styremedlemmer. 

Sportslig utvalgs formål er å:

  • Bidra til å definere sportslige mål samt legge planer for oppnåelse av disse målene og forberede konkurranser
  • Bidra til planlegging av trenerkurs og konkurranser
  • Bidra til oppfølging av trenere
  • Bidra til behandling av saker som gjelder trenere og utøvere
  • Håndtere tilbakemeldinger fra foreldre som er av sportslig art

Sportslig utvalg sesongen 2020/2021:

Leder sportslig utvalg: Truls-Jeppe Lund  

Representant senior: 

Representant junior: 

Representant mini/peewee: 

Representant turn: Erick Santana

Representant lagleder/foreldre: