Hver sesong har vi èn salgsdugnad for hele klubben. Vi velger å kjøre denne dugnaden for å kunne holde prisene våre så lave som overhodet mulig. Ønsker man ikke å selge produkter, kan man "kjøpe seg ut" med en pris som tilsvarer økningen i prisen som ville ha tilkommet.PWSO er klubbens eget arrangement, og dette holdes i november. Her må alle foreldre regne med å jobbe. Arbeidsoppgaver for de enkelte lag sendes ut av lagleder.I forbindelse med konkurranser og turer for junior og senior arrangerer vi også frivillige dugnader der all fortjeneste går til fradrag på den enkeltes tur. Opptjente dugnadspenger vil ikke bli utbetalt om man velger å slutte, men går da tilbake inn i laget.