Ønsker du å melde deg ut av OCT Galaxy?

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Utøver vil derimot fortsatt stå registrert som medlem av klubben ut kalenderåret som man har betalt for. Utmelding skal sendes inn til post@octgalaxy.no