Fravær ved sykdom som gjør at du ikke kan/orker å gå på trening eller ved andre alvorlige hendelser, skal det gis beskjed via Gnist til hovedtrener så fort som mulig. Er utøver under 18 år, er det foreldre/foresatt som skal gi beskjed. Om utøver ikke er smittsom, er det forventet at denne stiller på treningene og ser på/lærer tellinger. 

 Oppstår det skade på trening eller i forbindelse med konkurranse, er samtlige junior-og seniorutøvere forsikret via lisensen som betales til forbundet 1 gang per sesong(august-juli). Mini og peewee er dekket via NIF. Skade etter 01.01.2023 meldes her. Skade før 01.01.2023 meldes her.

 

Mer informasjon om lisensens dekning og om utvidet lisens finner du her under "dekning og forsikringsdokumenter".  Merk at utvidet forsikring er frivillig, og er noe den enkelte bestiller og betaler. Klubben legger ut for basislisens, og fakturerer denne.

 

Ved planlagt fravær (feriereiser etc) skal det søkes om fri så snart man vet om dette. Søknadsskjema sendes post@octgalaxy.no. Fravær to uker før konkurranse vil ikke bli innvilget for junior og senior. 

 

Utøvere som reiser på turer/konkurranser, må alle ha egen reiseforsikring.

 

Oppstår det skade på trening eller i forbindelse med konkurranse, må styret informeres på post@octgalaxy.no.